Fosil

Fosil

Fosil, çok eski tarihlerde toprağın altında kalarak katılaşmış olarak duran bitkilerin, hayvan kalıntılarının çürümesi sonucu fosil oluşur. Bilinen fosil alanları, tortul tabakalar, lavlar, reçine be buzullardır. Yaşamı sona ermiş canlıların kalıntıları toprak üstünde kalır ve fiziki koşullarla zaman içerisinde kil, çamur, toprakla kaplanır ve böylece hava ile olan temasları kesilmiş olur. Hava ile bağlantılarının kesilmesinden dolayı bozulma olayı gerçekleşmez ve böylece yıllarca saklanmış olurlar. Canlıların fosilleşme süreçleri farklılık gösterebilir. Binlerce yıl boyunca hava ile temas etmeyen kalıntıların fosilleşmesi katılaşma ile olmaktadır. Bir çok fosil nehir,göl ve deniz yataklarının çöktüğü yerlerde bulunur ve toplanan çoğu fosil kalıntıları ölmüş olduğu yerin yakınında saklı kalmıştır. Bu yataklarda çöken bölgeler kalıntıların üstünü kapatmış ve öylesine kalınlaşarak katman oluşturmuştur ki fosil kalıntısı yok olmuştur. Ve bu yapılar o kadar kompak bir yapı oluşturup kaya haline gelmiştir bu kayalar zamanla yerinden oynadığında fosil kalıntısı ortaya çıkmıştır.Fosillerde bazen gerçek vücut parçaları bulunabilir. bu maddeler genellikle diş ve kemik parçalarıdır.

En iyi fosil oluşma koşulları
 • Nemli bölgelerde ölen hayvanların hemen gömülmesi hayvanın vahşi hayvanlar tarafından yok edilmesini engeller.
 • Volkanik küllere gömülme
 • Çok yoğun mineral bulunduran yeraltı suları
 • Sabitleştirilmiş ısı koşulları olan bölgeler
Fosiller aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır
 • Petrifikasyon; kalıntıların minerolojik ve kristalizasyon acısından değişime uğramasıdır. Silisçe zengin olan sunların içindeki bitkilerin damar ve yapraklarındaki boşluklara silisin yerleşmesiyle oluşur. Ayrıca havyan veya insan iskeletindeki boşluklara da bu maddelerin dolmasıyla petrifikasyon yoluyla kristalleşme gerçekleşir.
 • Karbonlaşma; fosilleşme bitkilerde göl, deniz yada bataklık tarzındaki ortamlara gömülmeyle gerçekleşir. Bu yolda bitki tamamen veya kısmen kömürleşebilir.
 • Yer değiştirme; çamurluklara gömülmüş olan kalıntıların pirit ya da fosfat ile etkileşime girme sonucuyla oluşur. Genelde yer değişimleri yumuşak dokularla olur.
 • Yeniden kristalleşme; hayvan kabuklarının mikroskobik düzeyde bozulmasıdır. Hayvan kabukları kalsiyum karbonat bileşimlerinden oluşmaktadır. Bu süreçte binlerce yıl sonra kalsiyum karbonat tekrar kristalleşerek kalsite dönüşür.
 • İzler; hayvanlar yumuşak zeminle yerlerden geçerken vücutlarının oluşturduğu basınç sonucu zeminlerde gövde kuyruk veya ayak izleri gibi izler bırakırlar. Bu izler zamanla kalıplaşarak fosil haline gelir.
 • Organik kapanlar; bir kalıntının doğal asfalt, amber veya çürümüş inorganik madde içinde kalarak fosilleşme şeklidir. Ağaç reçinelerine amber denir. Ağaçtan akan reçine böcek, kertenkele, kelebek veya örümcek gibi organizmaların üstüne akarak bunları çepeçevre sarar. Bu madde hemen katılaşır ve içindeki kalıntının bozulmasını engelleyerek milyonlarca yıl saklanmasını sağlar.
 • Yumuşak dokular korunmasıyla oluşan; olağanüstü koşullarda organizmalara ait parçalar bozulmadan fosilleşebilir. Bunun en büyük örneklerinden biri buzul çağında mamutların aniden donarak fosilleşmesidir. Araştırmalarda mamutların midesindeki içeriğin bile hala bozulmadan durduğu görülmüştür.Olağanüstü koşullar iklim değişimleridir. Bu sürece mumyalaşma adı da verilir.
 • Boşluk ve kalıplar; bir kayaç içinde korunmuş hayvan fosilleri asidik koşullarda bulundukları yerlerde erir. Bunun sonucunda kayaç içinde bir kalıp oluşur.
Fosil çeşitleri şunlardır
 • Taşlaşma; bu fosil çeşidine nadiren rastlanır. Fosilin taşlaşması, silisyum dioksit, kolotan, kalsiyum karbonat, demir oksit maddeleri tarafından maddelere ayrışır. Silisyum dioksit mölekülleri şekline dönüşerek vücudun sadece şekli kalacak şekilde yok olur.
 • Distilasyon; çok ince tanecikleri olan maddeler içinde çürümenin gerçekleştiği canlılarda ki uçucu kısım giderek korbon kısmı kalır. zar şeklinde çürüyen canlının vücut yapısının kalıbı kalır.
 • Tazyik; belirli bir ağırlığın altında tortul yapıdaki kayalıkların içindeki canlılar preslenerek suyundan ve havasından ayrışarak, sertleşir ve kömür haline gelir. Bu fosilleşme çeşidi en fazla bitkilerde görülür.fosilleşme canlının iç ve dış kalıplarının çıkması ile oluşur. Bu fosilleşme de dinazorlara ait izler bulunmuştur.
Son Güncelleme : 06.12.2018 06:43:59
Fosil ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Fosil Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fosil"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fosil Yakıtlar Nelerdir
Fosil Yakıtlar Nelerdir
Fosil yakıtlar nelerdir, Fosil yakıtlar hayvan ve bitki kalıntılarının uzun yıllar boyunca toprak altında kalarak burada çürümesi ve ayrışması sonucu oluşan enerji kaynaklarıdır. Bu kalıntılar yeraltı katmanları içinde uzun süre boyunca havasız ve yü...
Fosiller Nasıl Oluşur
Fosiller Nasıl Oluşur
Fosiller Nasıl Oluşur; Daha öncelerde yaşayan hayvanların az bir kısmı fosil olarak korunmaya alınmıştır. Ölen hayvanların bulunduğu koşullar korunmaları için yeterli değildi. Fosiller nehir, göl ve deniz yataklarında gizlidir. Şimdilerde toplanan ha...
Kimya Fosil Yakıtlar
Kimya Fosil Yakıtlar
Kimya fosil yakıtlar, dünyada türü devam eden ve biten canlı hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında çözülmesi sonucunda meydana gelen çeşitli bilindik enerji kaynaklarıdır. Yer kabuğunun katmanları arasında havasız ortamlard...
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Petrol fosil yakıt mıdır, Petrol 20. yüzyıl başlarından itibaren ülkelerin sahip olmak istediği savaş ve birçok sömürgeye neden olan ekonomik açıdan çok güçlü bir yeraltı kaynağıdır. Diğer ismi Kara Elmas' tır. Yeryüzünde keşfedilmemiş bir çok petrol...
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil yakıtlar kömür, hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında kalmasından oluşmaktadır. Canlı kalıntılarının toprak altında havasız olarak kalması sonucu fosilleşmeyle oluşan enerji kaynaklarındandır. Yer altından çıkarılan k...
Fosil Balık
Fosil Balık
Fosil Balık, fosil genellikle eski çağlarda yaşamış olan canlıların kalıntısı olarak tanımı yapılmaktadır. Fosil balık genellikle ölmüş olan balıkların fiziki şartlara bağlı olarak üzerini kum, toprak, çamur ve kil gibi etkenler ile kapanır. Bu şekil...
Fosil Çeşitleri
Fosil Çeşitleri
Fosil çeşitleri, Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşip, taşlaşmış izlerine ve kalıntılarına fosil denir. Geçmişte yaşamış canlılardan diş, kabuk ve kemik gibi bulunan bu kısımlar zamanla taşlaşıp, sertleşmiş olan izlerdir. Bilimsel ara...
İnsan Fosilleri
İnsan Fosilleri
İnsan Fosilleri, Bilimsel araştırmaların bir kısmı dünyanın eski dönemlerinde yaşamlarını sürdürmüş olan, fakat günümüz çağına gelemeyerek yaşamı sona ermiş olan insan fosilleri üzerinedir. Bu insan fosillerini daha yakından tanımak, hemde bu insanla...
Fosil Yakıtlar
Fosil Yakıtlar
Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış canlı organizmaların (bitki ve hayvanların) yaşam sürelerini tamamladıktan sonra canlı organizma atıklarının, toprak altında kalarak yüksek basınç altında ayrışması ve çürümesi sonucu (oksijen v...
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Odun fosil yakıt mıdır, Ağaçların ve çeşitleri çalıların gövde ve kök kısımlarındaki bol miktarda lif içeren sert maddeye odun adı verilir. Bu madde bitkinin dik durmasını sağlar. Uzun yıllardan beri odun yakıt olarak kullanılır. Odun doğada bulunan ...
Fosil Bilimi
Fosil Bilimi
Fosil bilimi, Fosil bilimi diğer adı ile Paleontoloj, dünya üzerinde jeolojik dönemlerde yaşayan canlı varlıkların ve bitkilerin kalıntılarını inceleyen bilim dalı, bu alanda çalışan bilim adamlarına ise paleontolog veya fosil bilimci denilmektedir. ...
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar, Pek çok alanda kullanılan fosil yakıtlar endüstri başta olmak üzere evlerde ısınma amaçlı, arabaların ve motorlu taşıtların çalıştırılmasında, fabrikalarda kullanılmaktadır. Enerjiye dönüşen bu fosil yakıtlar hem y...

 

Hayvan Fosili
Fosil Yakıtlar Nelerdir
Fosiller Nasıl Oluşur
Kimya Fosil Yakıtlar
Petrol Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Yakıtlar Kömür
Fosil Balık
Fosil Çeşitleri
İnsan Fosilleri
Fosil
Fosil Yakıtlar
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Bilimi
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
Fosil Enerji
Popüler İçerik
Hayvan Fosili
Hayvan Fosili
Hayvan Fosili, genellikle çok fazla keskin olmayan ve kimyasal madde barındırmayan toprağın altında kalan hayvanlar zaman içinde taşlaşarak fosil hali...
Fosil Enerji
Fosil Enerji
Fosil enerji; aynı zamanda mineral yakıtlar olarak da tanımlanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve hidrokarbon içeren kömür gibi doğal enerji kaynaklarıdır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fosil
Fosil Yakıtlar
Odun Fosil Yakıt Mıdır
Fosil Bilimi
10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019