fosil.gen.tr https://www.fosil.gen.tr Fosil, Fosil Nedir ve Nasıl Oluşur? tr-TR hourly 1 Copyright 2020, fosil.gen.tr Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0000 Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0000 60 Hayvan Fosili https://www.fosil.gen.tr/hayvan-fosili.html Sat, 01 Dec 2018 11:54:37 +0000 Hayvan Fosili, genellikle çok fazla keskin olmayan ve kimyasal madde barındırmayan toprağın altında kalan hayvanlar zaman içinde taşlaşarak fosil haline gelirler. Ancak çok asitli ve kimyasal içerikli olan toprağın altında kalan Hayvan Fosili, genellikle çok fazla keskin olmayan ve kimyasal madde barındırmayan toprağın altında kalan hayvanlar zaman içinde taşlaşarak fosil haline gelirler. Ancak çok asitli ve kimyasal içerikli olan toprağın altında kalan hayvanlar kısa zaman içinde toz haline gelir. Ölü olan her organizmanın hepsi fosil olacak diye bir şey yoktur. Hayvan fosilinin oluşabilmesi için ölen hayvanın bakteriler ile çürütülemeyecek ortamda bulunması gerekmektedir. 

Hayvan fosilinin oluşabileceği ortamlar genellikle deniz, nehrin kumlu tabanı, göl, kumul, bataklık, çam reçinesi, buzul ve tortul kayaçlarda bulmak mümkündür. Bu ortamlarda olan canlıların kabuk, diş ve kemik gibi çürümeye dayanıklı olan kısımları ve canlıların bırakmış olduğu taşlaşmış izler hayvan fosili oluşturmaktadır. Tam anlamı ile çürümüş olan hayvanın kalıntıları ya da bir kısmı çürümüş veya çürümemiş hayvanlardan kalan izlerin taşlaşması sonucunda fosiller meydana gelmektedir. Buzulların içerisinde donan canlılar ya da kalıntıları da yine aynı şekilde fosil niteliği taşımaktadır. Mesela buzul içinde en bilinen mamut fosilidir. 

Hayvan Fosili Başka Nerelerde Bulunur

Göz ile görülebilen çok hücreli ya da tek hücreli olan hayvan hücreleri, gözle görülemeyen parçalarda yine aynı şekilde hayvan fosili oluşturmaktadır. Ağaçların öz suyunda kalan canlılar öldükleri zamanda eğer bu ağacın öz suyu içindeyse çürümeden korunabilir. Hiç bir şekilde bozulmayan hayvanın bedeni çürümeden fosil olarak bulunabilir. Hayvan öldükten sonra üzerinden akıntılar, rüzgar ve nehirler ile taşınan diğer toprak, taş kalıntıları hayvanın üzerini örter. zaman geçtikçe hayvanın üzerinde biriken bu tortu gittikçe artar. Altta kalan hayvanın üzerine baskı uygular ve altta kalan tabakanın sertleşerek kayalaşmasını sağlamaktadır. Bu süreçte tortul kayaçlar yer kabuğu hareketi ve erozyon sebebi ile yeryüzüne ulaşır. Sonuç olarak genç olan fosiller katmanın üzerinde yaşlı olan fosiller de en alt katmanlarda bulunmaktadır. Hayvan fosilinin bulunduğu bu kayaçlar incelendikten sonra ne olduğu ve kaç yaşında olduğu anlaşılabilir. 
]]>
Fosil Yakıtlar Nelerdir https://www.fosil.gen.tr/fosil-yakitlar-nelerdir.html Sat, 01 Dec 2018 20:52:30 +0000 Fosil yakıtlar nelerdir, Fosil yakıtlar hayvan ve bitki kalıntılarının uzun yıllar boyunca toprak altında kalarak burada çürümesi ve ayrışması sonucu oluşan enerji kaynaklarıdır. Bu kalıntılar yeraltı katmanları içinde u Fosil yakıtlar nelerdir, Fosil yakıtlar hayvan ve bitki kalıntılarının uzun yıllar boyunca toprak altında kalarak burada çürümesi ve ayrışması sonucu oluşan enerji kaynaklarıdır. Bu kalıntılar yeraltı katmanları içinde uzun süre boyunca havasız ve yüksek basınçlara maruz kalarak fosilleşir. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtları dır. Isınma, elektrik üretimi, mutfak ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok alanda kullanılır. Yerin altından çıkartılan doğal gaz, kömür, petrol fosil yakıtlara örnek olarak verilir. Bu yakıtların sıkıştırılmış hali sonucu kömür meydana gelir. Yerin altından kırılarak çıkartılır. Fosil yakıtlarının yerin altından sıvılaşmış bir şekilde çıkmasına petrol denir. Fakat petrol çıkartımı çok kolay değildir özel makineler ve boru hatları ile çıkartılır. Petrolün işlenmesi ile plastik, teflon, boya, asfalt gibi birçok ürünler elde edilir. Ayrıca fosil yakıtların gaz olarak çıkartılması daha da doğal gaz denir. Doğal gazlar yerin altında birikmiş şekilde büyük yataklar halinde bulunur.
 • Kömür
Yer altı madenciliğinin bu konuda geliştirmiş olduğu metotlar ile çıkartılan fosil yakıtıdır. Bitki ve hayvan kalıntılarının zamanla sertleşmesi sonucu fosiller oluşur. Bu atıklar havasız ortamda kaldığı zaman bakteriler tarafından parçalanıp çürür. Oksijen ve hidrojen atomlarından uzak olduğu için içindeki karbon miktarı zaman içinde artış gösterir. Uzun süren bu evre sonucunda saf karbon meydana gelir. Yüksek basınç artan sıcaklık ile oksijensiz ortamda bu kalıntılar kömürleşme ile başlar. Yapılan araştırmalara göre kömürlerin yaşları 15 milyon ile 450 milyon yıl arasında değişmektedir. Genelde en yaşlı olan kömürlerin daha kaliteli olduğu tespit edilmiştir. 

Kömürlerin bir çok çeşidi bulunur bunlar;

Turba: Bitkilerin köklerinden ve doğada bulunan yaprak ve bunların ayrışmış saplarından meydana gelir. Karbonlaşma sürecini tam olarak tamamlamamış genç kömürler olup genellikle bataklık gibi su bazlı bölgelerde rastlanır. İçinde bulunan su miktarı yüksektir.

Antrasit: En yaşlı kömür çeşitidir. Bulunma derecesi çok düşük olduğu için fiyat olarak pahalıdır. Antrasit kömürler endüstriyel alanda elektrik üretimi ve lokomotiflerde kullanılır.

Linyit: Oluşumu tamamlanmamış kömür çeşidi olup içinde su ile birlikte çok fazla yabancı madde bulunur. Termik santrallerde yakıt olarak kullanılır ısı değeri oldukça düşük ve kül miktarı ise fazladır. Genellikle en fazla bulunan kömür çeşididir.

Taş kömürü: %80-90 civarında karbon içeren ve yüksek kalorili bir kömürdür. Özellik bakımından antrasit ve linyit arasında ortalarda bir yerdedir. İçinde bulunan uçucu maddeler açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Yapay reçine, naylon, akaryakıt, madeni yağ, kauçuk gibi maddelerin üretilmesinde ham madde olarak kullanılır. Ülkemizde genelde Zonguldak bölgesinde çıkartılır. 

Kok kömürü: Kömür çeşitlerinden biri olan kok kömürü aslında gerçek anlamda kömür değildir ve doğada serbest olarak bulunmaz. Fabrikalarda taş kömürü işlenir ve içindeki gazlar ayrıştırılır ve bu şekilde Kok kömürü elde edilir.

Mangal kömürü: Meşe odunun yıkılmasıyla elde edilen bir kömür türüdür. Alevsiz ve kokusuz yanar ayrıca birçok yerde de yakıt olarak kullanılır. Gözenekleri son derece büyük ve yüzeyi de geniştir.
 • Petrol
Uzun yıllar önce denizde ve suların altında yaşayan bitki kalıntılarının zaman ile oksijensiz ortamda basınç sıcaklık ve çeşitli mikroorganizmaların etkisiyle bir takım değişim geçirir bunun sonucunda da petrol meydana gelir. Yani bu kalıntıların üzeri bakteriler sıcaklık, basınç, çamur ve kum ile kaplanır. Zaman içinde kumların çamurların ve toprak kalıntılarının uygulamış olduğu sıcaklık ve basınç kalıntıların petrol ya da doğal gaza çevrilmesine neden olur Fakat bu olayın gerçekleşmesi için 2]]> Fosiller Nasıl Oluşur https://www.fosil.gen.tr/fosiller-nasil-olusur.html Sun, 02 Dec 2018 15:50:48 +0000 Fosiller Nasıl Oluşur; Daha öncelerde yaşayan hayvanların az bir kısmı fosil olarak korunmaya alınmıştır. Ölen hayvanların bulunduğu koşullar korunmaları için yeterli değildi. Fosiller nehir, göl ve deniz yataklarında gizli Fosiller Nasıl Oluşur; Daha öncelerde yaşayan hayvanların az bir kısmı fosil olarak korunmaya alınmıştır. Ölen hayvanların bulunduğu koşullar korunmaları için yeterli değildi. Fosiller nehir, göl ve deniz yataklarında gizlidir. Şimdilerde toplanan hayvan ve bitki fosillerinin çoğunluğu bu bölgelerde gizli kalmış olanlarıdır. Bazı bölgelerde ise katmanlaşmış olan fosil kalıntıları kendiliğinden yok olmuştur. Kayalara dönüşen fosiller zamanla kayaların yer değiştirmesi ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Zaman zaman yapılan kazı çalışmaları ile fosiller tekrar ortaya çıkmıştır. Fosiller nasıl oluşur ve en iyi koşulları nelerdir diye incelemekte fayda olacaktır.

Fosiller nasıl oluşur ve en iyi koşulları nelerdir
 • Aniden gömülen hayvanların nemli yerlere gömülmesi. Nemli alan hayvan atıklarıyla beslenen hayvanları engeller ve gömülen hayvan korunur.
 • Volkanik küllerle gömülme. Genelde dinazor kemikleri volkanik küllerle gömülür.
 • Isı koşullarının sabit olması.
 • Mineralli yer altı sularına sahip olması.
Fosiller bazen bir polen küçüklüğünde bazen ise bir dinazor büyüklüğünde olabiliyor. Bir hayvan veya bitkinin fosilleşmesi için üzerinden uzun yıllar geçmesi gerekli hatta yüzyıllar denilebilir. Hayvan yada bitkinin gövdesinin kalınlığına göre bu süreç değişebiliyor.

Fosiller nasıl oluşur ve nasıl ortaya çıkarlar

Bitki fosilleri; Bitkilerde sert kısımlar ve tahta kısımlar genellikle fosilleşir. Çiçek ve yapraklar kendi kendini koruyamaz ama karbon etkisi en ince yapısına kadar korunmaktadır.

Hayvan fosilleri; Hayvan fosilleri diş, kemik, kabuk, deri, et, kürk tüyden daha az miktarda karşılaşılan kalıntılardır. Hayvan fosillerinde genelde kemikler bulunur. Soğuk yerlerde donmuş hayvanlar kendini yıllarca fosil olarak korumuştur.

Kabuklu deniz canlıları; Deniz canlıları ise suların geri çekilmesi ile birlikte balçığa gömülü kalan canlıların yıllarca kendini koruyarak fosil halini almıştır. 

Amberler; Ağaç kavuğu içerisinde sıkışıp kalan hayvanların fosilleşmesidir.
Eski canlı kalıntılarının oluşturduğu fosiller havayla teması kesilen canlıların oluşturmasıyla meydana gelir. Binlerce yıl havayla teması olmayan canlılar kalıtsallaşınca fosil halini alır. Oluşan bu kalıtsallar bazen kömür, bazen petrol bazende mermer haline bürünebilir. Bu haller canlıların gömülme çeşitliliğine göre değişmektedir. Fosillerin bazıları toprak ve deniz altında bazıları ise buzullarda oluşmaktadır. Donan hayvanaların buzullarda kendini saklayarak yıllar boyunca hiç değişime uğramadan kendini korumasıyla fosiller oluşur. Fosiller nasıl oluşur diye araştırma yapan kişiler yaptıkları kazılarla fosiller orataya çıkararak eski çağlarla ilgilide araştırmalar yapmışlardır.

Fosil çeşitleri nelerdir
 • Yer değiştirmiş fosiller; Akarsu ve yağışın etki ederek taşınmasıyla oluşan fosillerdir. Genellikle kemik fosilleri olarak ortaya çıkarlar.
 • Kömürleşmiş fosiller; Bir canlının ölüp daha sonra kuruyup toprağa karışması ile uzun yıllar sonra ortaya çıkan fosillerdir.
 • Orjinal fosiller; Çürümesi en zor olan canlıdan geriye kalan orjinal kalıntılardır.
]]>
Kimya Fosil Yakıtlar https://www.fosil.gen.tr/kimya-fosil-yakitlar.html Mon, 03 Dec 2018 12:32:58 +0000 Kimya fosil yakıtlar, dünyada türü devam eden ve biten canlı hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında çözülmesi sonucunda meydana gelen çeşitli bilindik enerji kaynaklarıdır. Yer kabuğunun katmanlar Kimya fosil yakıtlar, dünyada türü devam eden ve biten canlı hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında çözülmesi sonucunda meydana gelen çeşitli bilindik enerji kaynaklarıdır. Yer kabuğunun katmanları arasında havasız ortamlarda kalarak yüksek basınçlarda kimya fosil yakıtlar oluşmaktadır. Günümüzde en yoğun bir şekilde kullanılan enerji kaynağıdır. Kimya fosil yakıtlar genel olarak fabrikaların çalışmasına yardımcı, elektrik üretilmesine katkı sağlayan, araçların çalıştırılmasında etkili, ısınma, mutfak ihtiyaçlarının karşılanması gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Bu tür yer altından çıkartılma işlemi yapılan petrol, kömür ve doğal gaz kimya fosil yakıtların en önemli ve en çok kullanılan enerji kaynakları olarak örnek verilebilir. Fosil yakıtların katılaşmış ve sıkıştırılmış haline kömür denir. Toprak altından kırılarak parça olacak şekilde çıkarılır. Fosil yakıtların en çok kullanılan diğer türü sıvı halinde bulunan petroldür. Petrol özel sondajlar sonucunda çıkartılır ve işlenecek rafinerilere borular yardımıyla aktarılır. Petrolün çeşitli yollar yardımıyla işlenilmesi sonucunda LPG, dizel, naftalin, boya, teflon, asfalt, plastik gibi bir çok çeşitli ürün elde edilir. Fosil yakıtların diğer bir çeşidi de gaz halinde bulunan doğal gazdır. 

Kimya Fosil Yakıtlar;
 • Kömür: Yer altı madenciliği veya açık işletme yöntemleri kullanılarak çıkarılan fosil kaynaklı yakıtlara denir. Genel anlamda bitki ve hayvan fosillerinden meydana geldiği bilinmektedir. Bilindiği üzere bitki, havasız bir alan da bakteriler tarafından parçalanırsa çürüme gösterir, oksijen ve hidrojen atomları olabildiğince uzaklaşır. Böyle bir durumda maddenin karbon içeriği zamanla artar. Bu dönüşüm ne kadar uzun süreli bir zaman sürerse kalan kalıntının içinde bulundurduğu bileşenlerde o oranda saf karbona yakın olur. Bu nedenle yüksek bir basınç ve sıcaklık olduğu zaman oksijensiz ortamda kömürleşme başlaması ile birlikte karbon yüzdesi de artmaya başlar. Jeolojik olarak kömürlerin ortalama yaşları 15 milyon yıl ile 450 milyon yıl arasında değişir. Genel anlamda yaşlı kömürler daha kaliteli anlamına geliyor. Kolay bir şekilde yanma özelliği olan kömürler, dünyada en çok elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Kömürlerin çeşitleri günümüzde olduğunca fazladır. Bunların başlıcaları; turba, linyit, antrasit, taş kömürüdür.
 • Petrol: Petrol sözcüğü eski latin dilinde taş ve yağ sözcüklerinden türetilmiştir. Çok koyu yeşil renginde olan petrol, doğal mineral yağ olarak da kabul edebiliriz. Günümüzden yüz milyonlarca yıl öncesinde denizde yaşamını sürdüren ya da suların denizlere sürüklemesi ile bitki kalıntılarının yer altı katmanlarında ve oksijensiz ortamda, uygun sıcaklık, basınç ve mikroorganizmaların büyük bir etkisi ile oluşur. Yani bakterilerin yardımı ile bozulma gösterir üzerileri çamur ve kum ile kaplanır. Kum ve çakıl zamanla kum taşına dönüşmektedir. Sıcaklık ve kum taşı kayalarının uyguladığı basınç, organik maddeleri petrol ve doğal gaza çevirir. Bu birikimin oluşması genel olarak 200 ile 250 milyon arasında değişmektedir. Dünya tarihinde petrolü ilk kullanan Sümerler, Asurlular ve Babilliler olduğu bilinmektedir. Petrolde bir çok bileşenlerin sonsuz sayıda karışımının yanı sıra çok daha düşük oranlarda, ancak petrolün kimyasal yapısını etkileyecek düzeylerde kükürt, azot ve oksijen elementleri de bulunmaktadır.
 
]]>
Petrol Fosil Yakıt Mıdır https://www.fosil.gen.tr/petrol-fosil-yakit-midir.html Mon, 03 Dec 2018 22:29:10 +0000 Petrol fosil yakıt mıdır, Petrol 20. yüzyıl başlarından itibaren ülkelerin sahip olmak istediği savaş ve birçok sömürgeye neden olan ekonomik açıdan çok güçlü bir yeraltı kaynağıdır. Diğer ismi Kara Elmas' tır. Yeryü Petrol fosil yakıt mıdır, Petrol 20. yüzyıl başlarından itibaren ülkelerin sahip olmak istediği savaş ve birçok sömürgeye neden olan ekonomik açıdan çok güçlü bir yeraltı kaynağıdır. Diğer ismi Kara Elmas' tır. Yeryüzünde keşfedilmemiş bir çok petrol yatağa bulunur. Bir tek Türkiye için değil bütün dünyada kullanılan en önemli enerji kaynağıdır. Ham petrolü kullanmak için çıkarıldıktan sonra işlenmesi gerekir. Petrolün ham olarak kullanım alanı oldukça sınırlıdır. Fosil, nesli tükenmiş fakat yüzyıllar boyunca bozulmadan kalan kalıntılardır. İçlerinde hidrokarbon olan bütün enerji kaynaklarına fosil yakıtlar adı verilir. Kömür, petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının hepsi fosil yakıtlar.

Petrol fosil yakıt mıdır nasıl oluşur

Denizler altında bulunan çeşitli bitkiler ve canlılar zaman içerisinde çürüyerek denizin altında birikir. Uzun zaman  kalan bu kalıntılar suların çekilmesi ile üstleri çeşitli toprak ve kum ile kaplanır. Bu kalıntılar burada aşırı sıcaklık ve basıncın etkisiyle ayrışır ve bunun sonucunda da petrol meydana gelir. Petrol oluşumu itibariyle kömür ve doğal gazın oluşum evrelerinden biridir. Petrol çıkartılması teknolojik aletler sayesinde yapılır oldukça da maliyetlidir. Petrol çıkartılacak olan bölgede ilk başta uzun süren tespitler yapılır daha sonra yerin altında herhangi bir hareketlenme olup olmamasına karşın burada dinamik patlatılır. Bu aşamada herhangi bir petrol yatağı tespit edilirse içinde bulunan petrol miktarı ölçülür. İstenilen derecede petrol yatağına rastlanmış ise çeşitli sondajlama işlemleri ile çıkartılması sağlanır. 

Petrolün birçok kullanım alanı bulunur:
 • Işık ve ısı sağlamak için
 • Otomobillere ve bütün araçlara hareket gücü vermek için
 • Benzin bakım yağları asfalt ve bunun gibi yan ürünler
 • Dizel mazot motorin gaz yağı Parafin mumu gibi ürünlerin hepsi petrolden yapılır ve elde edilir.
]]>
Fosil Yakıtlar Kömür https://www.fosil.gen.tr/fosil-yakitlar-komur.html Mon, 03 Dec 2018 23:34:29 +0000 Fosil yakıtlar kömür, hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında kalmasından oluşmaktadır. Canlı kalıntılarının toprak altında havasız olarak kalması sonucu fosilleşmeyle oluşan enerji Fosil yakıtlar kömür, hayvan ve bitki kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında kalmasından oluşmaktadır. Canlı kalıntılarının toprak altında havasız olarak kalması sonucu fosilleşmeyle oluşan enerji kaynaklarındandır. Yer altından çıkarılan kömür, doğalgaz ve petrol fosil yakıtlarındandır. Fosil yakıtlar kömür, fabrikaların çalışmasında, kullandığımız elektrik üretiminde, günümüzde kullanılan araçların çalışmasında ve ısınma sisteminde kullanılmaktadır. Fosil yakıt olarak bilinen kömür yer altı madenciliği denilen sistem sayesinde yerin kilometrelerce altında büyük emek ve zorlukla çıkarılan büyük işçilik gerektiren madendir. Fosil yakıtın katılaşarak sıkıştırılmış taş şeklindeki şekline kömür denir. Kömürün yeraltında kalma süresi ne kadar uzun ise kömür o kadar çok kaliteli anlamına gelmektedir. Kömür,kolayca yanan tutuşa bilen fosil yakıtıdır. Fosil yakıtı olan kömür kalite ve cinsine göre çeşitlere ayrılmaktadır. Bu çeşitler şöyle sıralayabiliriz.

Fosil yakıtlar kömür çeşitleri

Antrasit, kalori değeri yüksek kömürdür. Yer altında kalma süresi oldukça uzun olduğu için kaliteli fosil yakıtındandır. Diğer kömür cinslerine göre oldukça sert ve tutuşma özelliği biraz zordur. Koku ve yüksek oranlarda duman çıkarmaz ve kullanım anında elde diğerleri gibi is izi bırakmaz. Endüstri alanında tercih edilen kömür cinsidir.

Turba, toprak altında kalma süresi az olan yani genç kömür cinsidir. Bitkilerin yaprak ve saplarından oluşur. Daha çok bataklık bulunan bölgelerde çıkarılan kömürdür.  

Linyit, kömür olma özelliği tam oluşmadan elde edilen kömürdür. Genç kömür olarak kullanılmaktadır. Linyit kömürünün içerisinde su ve yabancı maddeler bulunmaktadır. Ülkemizde en çok kullanılan kömürdür.

Taş kömürü, daha çok sanayi alanında kullanılan kömür çeşididir. Yüksek kalorili kömür olarak maden ocaklarından çıkarılır.

]]>
Fosil Balık https://www.fosil.gen.tr/fosil-balik.html Tue, 04 Dec 2018 16:35:30 +0000 Fosil Balık, fosil genellikle eski çağlarda yaşamış olan canlıların kalıntısı olarak tanımı yapılmaktadır. Fosil balık genellikle ölmüş olan balıkların fiziki şartlara bağlı olarak üzerini kum, toprak, çamur ve kil gi Fosil Balık, fosil genellikle eski çağlarda yaşamış olan canlıların kalıntısı olarak tanımı yapılmaktadır. Fosil balık genellikle ölmüş olan balıkların fiziki şartlara bağlı olarak üzerini kum, toprak, çamur ve kil gibi etkenler ile kapanır. Bu şekilde balığın hava ile olan teması tamamen engellenmiş olur. Ölmüş balığın hava ile teması ani olarak kesilince, bu şartlar altında fosil balık binlerce yıl hiç bir şekilde bozulmadan kalabilmektedir. Üstü kapanmış olan canlı balık kalıntısı, zaman içinde toprağın alt katmanlarına doğru ilerlemektedir. Ölen fosil balık bulunduğu ortama göre değişkenlik göstermektedir. Binlerce yıl hiç hava almadan toprağın altında kalan fosil balık kalıntısı genellikle katılaşarak şekli bozulmadan fosil olarak kalabilir. Ancak bazen fosil balık katılaşması kömür halini alabileceği gibi, bazen de petrol veya mermer halini de alabilmektedir. 

Özellikle fosil balık için verilen bu örnekler bulunduğu fiziki koşullara ya da balık türünün çeşidine göre farklılık göstermektedir. Balıklar öldüklerinde kalan kalıntıları hava almadığı için ortaya çıkan bu fosiller hem farklı türlerde ya da yapıda bulunabilir. Mesela kayaç üzerinde yaşayan balığın zamanında bırakmış olduğu iz, bilim dünyasında fosil balık olarak kabul edilir. 

Fosil Balık Nasıl Oluşur, 

Milyonlarca yıl öncesinde yaşamış olan pek çok balık türü neslinin fosil olarak günümüze geldiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Canlı balık kalıntısının üzerini kaplayan ve hava almamasını sağlayan bu etken maddeler, özellikle fosil balık oluşum sürecinde çok etkili rol üstlenmektedir. Bu etken olan maddeler sayesinde her çeşit balık türünde farklı fosil oluşumları meydana gelmektedir. Fosil balık çamur, taş, kil ve toprak gibi maddeler ve daha pek çok farklı madde balık kalıntısının oluşumuna sebep olur. Hatta canlı balık kalıntısının çürümeden kolaylıkla binlerce yıl kalmasını sağlamaktadır. Balık amber ve reçine gibi maddelerinin üzerini kaplaması balığın fiziki yapısı bozulmadan milyonlarca yıl kalabilir. 
]]>
Fosil Çeşitleri https://www.fosil.gen.tr/fosil-cesitleri.html Wed, 05 Dec 2018 12:08:22 +0000 Fosil çeşitleri, Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşip, taşlaşmış izlerine ve kalıntılarına fosil denir. Geçmişte yaşamış canlılardan diş, kabuk ve kemik gibi bulunan bu kısımlar zamanla taşlaşıp, se Fosil çeşitleri, Eski çağlarda yaşamış bitki ve hayvanların sertleşip, taşlaşmış izlerine ve kalıntılarına fosil denir. Geçmişte yaşamış canlılardan diş, kabuk ve kemik gibi bulunan bu kısımlar zamanla taşlaşıp, sertleşmiş olan izlerdir. Bilimsel araştırmalar günümüzde bir çok alanda yapılmaktadır, bu araştırmaların bir çok kısmı dünyamızın eski zamanlarında yaşamış nesli tükenmiş hayvan ve bitkiler üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar.
 
Fosiller nasıl oluşur Bu hayvanlar hangi türde ve hangi şartlarda yaşamış oldukları bu incelenen fosiller ile ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca kalıplanıp, sertleşen bir küçük yaprak yada büyük, devasa dinozorun kemiği olabilir. Bir hayvan yada bitki mikroskobik canlılar tarafından çürüyüp, parçalanarak toprağa karışarak yok olurlar fakat fosilleşme de canlı yada bitkiler milyonlarca yıl korunarak fosil olurlar. Bu ortamların nemli ve sıcak olmaları fosil oluşumunu gerçekleştirir, buzul bölgeleri, ağaç reçineleri, volkanik küller, sabit ısı koşulları, deniz, ırmak yada göl yatakları da bu oluşuma uygun ortamlardır. Ölen canlıların üstlerini kil, toprak, çamur veya kum ile örtülür hava ile temasları kesilerek milyonlarca yıl toprak altında dibe doğru giderek fosil, kömür, mermer yada petrol olarak farklı çeşitlerde olabilirler. 

Fosil çeşitleri nelerdir

Hayvan fosilleri: Kemikler, kabuklar, et, deri, dişler, tüy ve kürkten daha fazla bulunan kalıntılardır. Araştırılıp, incelenen yerlerde genellikle kemik parçaları bulunmaktadır, fakat Siberya, Alaska gibi araştırma yapılan yerlerde nadiren de olsa bütün parçalanmamış mamut fosili bulunmuştur. Genellikle bölgelerdeki kalıplanıp, donmuş hayvanlar fosil olarak bütünüyle milyonlarca yıl durmuşlardır.

Kabuklu deniz canlıları fosilleri: Göllerde, denizlerde ve ırmaklarla kaplı bölgelerde geri çekilen sularda kabuklu deniz canlıları genellikle kum, balçık ve çamura gömülmüş haldedirler. Bu şekilde milyonlarca yıl fosil olarak bütünüyle durmuşlardır.

Bitki fosilleri: Genelde sert olan tohumlar ve tahta kısımları fosilleşmiş olarak bulunur. Çiçek ve yaprak kısımları korunamazlar fakat karbon etkili onların şekillerinde ince detayları korunmuştur.

Amberler: Genellikle ağaç reçineleri içinde sıkışıp kalan hayvan fosillerdir.
]]>
İnsan Fosilleri https://www.fosil.gen.tr/insan-fosilleri.html Thu, 06 Dec 2018 06:23:48 +0000 İnsan Fosilleri, Bilimsel araştırmaların bir kısmı dünyanın eski dönemlerinde yaşamlarını sürdürmüş olan, fakat günümüz çağına gelemeyerek yaşamı sona ermiş olan insan fosilleri üzerinedir. Bu insan fosillerin İnsan Fosilleri, Bilimsel araştırmaların bir kısmı dünyanın eski dönemlerinde yaşamlarını sürdürmüş olan, fakat günümüz çağına gelemeyerek yaşamı sona ermiş olan insan fosilleri üzerinedir. Bu insan fosillerini daha yakından tanımak, hemde bu insanların eski çağ dönemlerinde yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini, yaşamın nasıl olduğunu anlayabilmek adına bazı incelemelerde bulunulmaktadır. Bu incelemelere yön veren, yakından takip eden ve bize bilgi sunan fosillerdir. 

İnsan Fosilleri Nasıl Oluşur

Ölen insanların kalıntılarının üstü, fiziki ortam şartlarına bağlı olarak kum, kil, toprak ve çamur gibi doğa etmenleri ile kapatılır. Üstü kapanmış olan insanların hava ile teması engellenmiş olur. Ölen insanın bedeni hava ile temasını kesmiş olur ve böylelikle canlının kalıntısı binlerce yıl bozulmadan kalır. Üstü tamamen kapanan insan kalıntısı, zamanla doğa olayları ile toprak altına doğru iyice ilerlemeye başlar. Ölen insanların fosilleşme durumları farklılıklar gösterebilir. Binlerce hatta onbinlerce yıl havayla teması kesilen insan bedeni, katılaşarak fosil haline gelir. Bu katılaşma binlerce yılın sonunda kömür, petrol ya da mermer halinede gelebilir. Bu türden meydana gelmiş insan fosilleri, milyonlarca yıl önce yaşamış fakat kalıntısını günümüze kadar getirememiş, insan fosilleri hakkında net bilgiler edinilememektedir. 

İnsan Fosillerinin Özelikleri

Amber ve reçine gibi maddeler ile kalıntıların üzerini kaplayan insan fosillerinin fiziki yapısını milyonlarca yıl bozulmadan kalmasını sağlamaktadır. Bu insan fosillerinin bir takım özellikleri vardır. Bunlar:
 • Fosillerin çoğu toprak veya yaprak altında bulunur.
 • Bazı insan fosilleri ise buzulların altında bulunurlar. Buzullarda donarak kalan fosiller binlerce yıl hiç bir şekilde bozulmaya uğramadan uzun yıllar kalabilir.
 • Fosilleşme olayında çevre ve fiziksel olaylar önemli rol oynar.
 • Çevreye olan uyumuna göre insan fosillerinde bazen tamamen yok olma durumu varken, bazen ise sadece kemikler kalmaktadır.
 • Fosillerde bulunan kemikler arkeoloji biliminin yardımıyla hangi döneme ait olduğu belirlenir.
]]>
Fosil https://www.fosil.gen.tr/fosil.html Thu, 06 Dec 2018 06:43:59 +0000 Fosil, çok eski tarihlerde toprağın altında kalarak katılaşmış olarak duran bitkilerin, hayvan kalıntılarının çürümesi sonucu fosil oluşur. Bilinen fosil alanları, tortul tabakalar, lavlar, reçine be buzullardır. Yaşamı so Fosil, çok eski tarihlerde toprağın altında kalarak katılaşmış olarak duran bitkilerin, hayvan kalıntılarının çürümesi sonucu fosil oluşur. Bilinen fosil alanları, tortul tabakalar, lavlar, reçine be buzullardır. Yaşamı sona ermiş canlıların kalıntıları toprak üstünde kalır ve fiziki koşullarla zaman içerisinde kil, çamur, toprakla kaplanır ve böylece hava ile olan temasları kesilmiş olur. Hava ile bağlantılarının kesilmesinden dolayı bozulma olayı gerçekleşmez ve böylece yıllarca saklanmış olurlar. Canlıların fosilleşme süreçleri farklılık gösterebilir. Binlerce yıl boyunca hava ile temas etmeyen kalıntıların fosilleşmesi katılaşma ile olmaktadır. Bir çok fosil nehir,göl ve deniz yataklarının çöktüğü yerlerde bulunur ve toplanan çoğu fosil kalıntıları ölmüş olduğu yerin yakınında saklı kalmıştır. Bu yataklarda çöken bölgeler kalıntıların üstünü kapatmış ve öylesine kalınlaşarak katman oluşturmuştur ki fosil kalıntısı yok olmuştur. Ve bu yapılar o kadar kompak bir yapı oluşturup kaya haline gelmiştir bu kayalar zamanla yerinden oynadığında fosil kalıntısı ortaya çıkmıştır.Fosillerde bazen gerçek vücut parçaları bulunabilir. bu maddeler genellikle diş ve kemik parçalarıdır.

En iyi fosil oluşma koşulları 
 • Nemli bölgelerde ölen hayvanların hemen gömülmesi hayvanın vahşi hayvanlar tarafından yok edilmesini engeller.
 • Volkanik küllere gömülme
 • Çok yoğun mineral bulunduran yeraltı suları 
 • Sabitleştirilmiş ısı koşulları olan bölgeler
Fosiller aşağıdaki şekillerle oluşmaktadır
 • Petrifikasyon; kalıntıların minerolojik ve kristalizasyon acısından değişime uğramasıdır. Silisçe zengin olan sunların içindeki bitkilerin damar ve yapraklarındaki boşluklara  silisin yerleşmesiyle oluşur. Ayrıca havyan veya insan iskeletindeki boşluklara da bu maddelerin dolmasıyla petrifikasyon yoluyla kristalleşme gerçekleşir.
 • Karbonlaşma; fosilleşme bitkilerde göl, deniz yada bataklık tarzındaki ortamlara gömülmeyle gerçekleşir. Bu yolda bitki tamamen veya kısmen kömürleşebilir. 
 • Yer değiştirme; çamurluklara gömülmüş olan kalıntıların pirit ya da fosfat ile etkileşime girme sonucuyla oluşur. Genelde yer değişimleri yumuşak dokularla olur.
 • Yeniden kristalleşme; hayvan kabuklarının mikroskobik düzeyde bozulmasıdır. Hayvan kabukları kalsiyum karbonat bileşimlerinden oluşmaktadır. Bu süreçte binlerce yıl sonra kalsiyum karbonat tekrar kristalleşerek kalsite dönüşür.
 • İzler; hayvanlar yumuşak zeminle yerlerden geçerken vücutlarının oluşturduğu basınç sonucu zeminlerde gövde kuyruk veya ayak izleri gibi izler bırakırlar. Bu izler zamanla kalıplaşarak fosil haline gelir.
 • Organik kapanlar; bir kalıntının doğal asfalt, amber veya çürümüş inorganik madde içinde kalarak fosilleşme şeklidir. Ağaç reçinelerine amber denir. Ağaçtan akan reçine böcek, kertenkele, kelebek veya örümcek gibi organizmaların üstüne akarak bunları çepeçevre sarar. Bu madde hemen katılaşır ve içindeki kalıntının bozulmasını engelleyerek milyonlarca yıl saklanmasını sağlar.
 • Yumuşak dokular korunmasıyla oluşan; olağanüstü koşullarda organizmalara ait parçalar bozulmadan fosilleşebilir. Bunun en büyük örneklerinden biri buzul çağında mamutların aniden donarak fosilleşmesidir. Araştırmalarda mamutların midesindeki içeriğin bile hala bozulmadan durduğu görülmüştür.Olağanüstü koşullar iklim değişimleridir. Bu sürece mumyalaşma adı da verilir.
 • Boşluk ve kalıplar; bir kayaç içinde korunmuş hayvan fosilleri asidik koşullarda bulundukları yerlerde erir. Bunun sonucunda kayaç içinde bir kalıp oluşur.
Fosil çeşitleri şunlardır
 • Taşlaşma; bu fosil çeşidine nadiren rastlanır. Fosilin taşlaşması, silisyum dioksit, kolotan, kalsiyum karbonat, demir oksit maddeleri tarafından maddelere ayrışır. Silisyum dioksit mölekülleri şekline dönüşerek vücudun sadece şekli kalacak şekilde yok olur.
 • Distilasyon; çok ince tanecikleri olan maddeler içinde çürümenin gerçekleştiği canlılarda ki]]> Fosil Yakıtlar https://www.fosil.gen.tr/fosil-yakitlar.html Fri, 07 Dec 2018 01:19:37 +0000 Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış canlı organizmaların (bitki ve hayvanların) yaşam sürelerini tamamladıktan sonra canlı organizma atıklarının, toprak altında kalarak yüksek basınç altında ayrışm Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış canlı organizmaların (bitki ve hayvanların) yaşam sürelerini tamamladıktan sonra canlı organizma atıklarının, toprak altında kalarak yüksek basınç altında ayrışması ve çürümesi sonucu (oksijen ve hidrojen ayrışır) meydana gelen karbon bakımından zengin katı, sıvı ve gaz kalıntılarının oluşturduğu yakıtlardır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olmadığı için en nihayetinde tükenecek olan enerji kaynaklarıdır. Ayrıca Fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere verilen karbon bileşenleri (karbondioksit ve karbonmonoksit) atmosferin çok fazla kirlenmesine sebep olmakta ve oluşturduğu sera gazı etkisinden dolayı iklim değişikliklerinin ana kaynağı olarak gösterilmektedir.

  Günümüzde kullanılan başlıca fosil yakıtları

  Kömür: Milyonlarca yıl önce yeryüzü üzerinde ki bataklıklarda yaşayan bitki ve canlıların üzerileri zamanla doğa olayları ve coğrafik koşullara bağlı olarak kapanmıştır. Üzerleri toprak ile kapatılan bu atıklar havasız kaldığı için bakteriler tarafından çürütülür ve yarıştırılır. Bu çürüme ve ayrışma sonucun da yer altındaki atıkların karbon oranı gün geçtikçe artmaya başlar. Yüksek basınç ve sıcaklığın etkisi ile bu atıklar sertleşerek kömürü meydana getirir. Dünya üzerinde en çok bulunan ve kullanılan başlıca fosil yakıtıdır. Elektrik üretiminin çoğunluğu Kömür ile elde edilmektedir. Turba, Antrasit, Linyit ve taş kömürü gibi çeşitleri vardır.

  Petrol: Petrolün oluşumu da Kömürün oluşması gibidir. Milyonlarca yıl önce yeryüzündeki kara ve suların dağılımı bu gün ki değildi. Petrol, milyonlarca yıl önce yeryüzünde bulunan denizlerde yaşayan bitkilerin ve karadan gelen bitki atıklarının deniz dibinde birikerek üzerilerinin kapanması sonucu  oksijensiz ortamda ve uygun basınçta oluşan sıvı fosil yakıtlardır. Petrol içeriği, yeryüzünde çıkarıldığı coğrafyaya bağlı olarak değişik elementler de barındırabilir. Ham petrolün ayrıştırılması sonucu; Mazot, benzin, gaz yağı, fuel oil ve çeşitli gazlar eldi edilir.

  Doğal Gaz: Doğal gaz oluşumu diğer fosil yakıtları gibidir. Yer altında kalan fosil atıkları bakteriler tarafından çürütülüp ayrıştırılırken oluşan hidrojen atomlarının karbon ile bağlanması sonucu ortaya çıkan Metan gazından oluşur. Yer altında yüksek basınç altında meydana gelen bu gazlar yeryüzüne çıkmadıkları için  zamanla oradaki birikmiş halde kalarak milyonlarca yıl içinde doğal döngülerini tamamlayarak yeryüzüne çıkarılmayı beklemiş gaz halindeki fosil yakıtlardır.

  Günümüzde fosil yakıtlarının sınırlılığından dolayı uluslar arası pek çok anlaşmazlığın başlıca sebebini oluşturmaktadır. Fosil yakıtların bulunduğu ülkelerin stratejik ve politik bir öneme sebep olmasını sağlamakta ve dünya üzerinde ki savaşların temelini oluşturmaktadır.
  ]]>
  Odun Fosil Yakıt Mıdır https://www.fosil.gen.tr/odun-fosil-yakit-midir.html Fri, 07 Dec 2018 08:34:25 +0000 Odun fosil yakıt mıdır, Ağaçların ve çeşitleri çalıların gövde ve kök kısımlarındaki bol miktarda lif içeren sert maddeye odun adı verilir. Bu madde bitkinin dik durmasını sağlar. Uzun yıllardan beri odun yakıt olarak k Odun fosil yakıt mıdır, Ağaçların ve çeşitleri çalıların gövde ve kök kısımlarındaki bol miktarda lif içeren sert maddeye odun adı verilir. Bu madde bitkinin dik durmasını sağlar. Uzun yıllardan beri odun yakıt olarak kullanılır. Odun doğada bulunan bitkilerden ve ve çeşitli ağaçlardan elde edilir. Bitkiler büyüyüp gelişmesini güneş enerjisi ile sağlar. Bu enerjiyi depolayıp yakıldığında bu ısı enerjisi ne dönüşür. Odun bir fosil yakıt olan kömüre göre daha az ısı verir ve bütün odunların hepsi aynı derecede kolay olarak yanmaz. Çeşitli nedenler ile ısı elde etmek için, makine ve araçları çalıştırabilmek için yakılan ve kullanılan maddelere yakıt adı verilir. Genellikle evlerde kullanılan kömür ve odun yakıt olarak kullanılır. Yakıtlar kendi aralarında 3 bölüme ayrılır;
  • Katı yakıtlar: Kömür ve odun 
  • Sıvı yakıtlar: Petrolden elde edilen benzin gaz yağı, etil alkol kalorifer yakıtı gibi
  • Gaz yakıtlar: Doğal gaz, biyogaz ve havagazı gibi yakıtlardır.
  Odun fosil yakıt mıdır, odun neden fosil yakıt değildir

  Fosil yakıt, doğada bulunan bitki ve hayvanların atıklarının yer altında uzun yıllar boyunca oksijen almadan yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalması ile ortaya çıkan oluşumlardır. Bu yüzden odun kesinlikle fosil yakıt değildir. Odun ağaçtan elde edilir. Yerin altında uzun süre oksijensiz ve sıcağa maruz kalarak oluşan bir madde değildir. Mangal kömürü de odundan elde edilir. Meşe odunundan elde edilen mangal kömürü oduna göre daha fazla dayanıklıdır. İlk yanarken mavi bir alev verir. Bu mavi alev öldürücü bir karbon gazı salgılar. Odun kömürü, taş kömürü ne göre çok daha fazla ısı veriyormuş gibi gözükse de çok dayanıksızdır ve sobalarda yakılmaz. Genellikle mangal pişirmek için kullanılır. Fakat yerin altında uzun yıllar boyunca bekleyerek oluşmadığı için mangal kömürü de bir fosil yakıt değildir.
  ]]>
  Fosil Bilimi https://www.fosil.gen.tr/fosil-bilimi.html Fri, 07 Dec 2018 15:31:23 +0000 Fosil bilimi, Fosil bilimi diğer adı ile Paleontoloj, dünya üzerinde jeolojik dönemlerde yaşayan canlı varlıkların ve bitkilerin kalıntılarını inceleyen bilim dalı, bu alanda çalışan bilim adamlarına ise paleontolog Fosil bilimi, Fosil bilimi diğer adı ile Paleontoloj, dünya üzerinde jeolojik dönemlerde yaşayan canlı varlıkların ve bitkilerin kalıntılarını inceleyen bilim dalı, bu alanda çalışan bilim adamlarına ise paleontolog veya fosil bilimci denilmektedir. Fosil biliminin inceleme alanı toprak altında kalan hayvan ve bitki fosillerinin ortaya çıkarılması, yaşı ve o dönmelerde ki etkileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaktır. Fosil kelimesinin yaklaşık olarak Türkçe karşılığı ise, kazılardan ortaya çıkarılan şeyler olmakla birlikte, jeolojik dönemin başlangıcından önce yaşamış ve kayaların arasında kalan bütün hayvan ve bitki kalıntıları fosil olarak nitelendirilmekte ve bu bilim dalının araştırma konusu olmaktadır. Daha geniş bir tanımla fosil bilimi, sadece hayvan ve bitki kalıntılarının şekli ve niteliği olmayıp, onların bulundukları dönemlerdeki etkilerini ve izlerini de incelemektedir. Bu konuda en eski kayaların içerisinden çıkarılan kireç taşı ve grafit gibi, o dönemlerle ilgili yaşam izlerinin olabileceğine ait delillerle de ilgilenmektedir. Fosil bilimi ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmesi 19. yüzyıl başlarına kadar uzanmaktadır. 1834 yılında Fischer Von Waldheim ve Ducrotay De Blainville tarafından bu bilim dalına, paleontoloji adını vermiştir. İlk önceleri fosillerin yaşının ve niteliklerinin açıklanma yöntemi sadece tahminlere dayalı iken, günümüzde fosil bilimciler, çeşitli ışınlar en son teknolojik ürünler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler ve uydu görüntüleri kullanarak yeryüzü şekilleri yardımıyla fosillerin yerlerini yaşlarını ve niteliklerini doğru olarak tespit edebilmekte, özel ekipmanlar kullanarak bulundukları yerden çıkartmaktadırlar. 

  Fosil bilimi ve fosil çeşitleri

  Fosiller, uzun yıllar önce ölen bazı canlıların buzullar, kayaçlar, veya reçine içerisinde sıkışması ve sertleşmesi sonucu oluşurlar. Günümüzde iki çeşit fosil bulunur ve bunlar vücut fosilleri ve iz fosilleri olarak adlandırılmıştır. Vücut fosilleri, bir hayvan veya bitkinin vücudundan çeşitli etkenler sonucu bozulmamış olarak günümüze kadar gelen korunmuş yapılardır. Bu fosiller gerçek vücut parçaları olabileceği gibi, taşlaşmış veya oyuk halinde fosillerde da olabilmektedir. Bu konuya bir örnek verecek olursak, çeşitli böcekler veya sinekler gibi bazı canlıların, bitkilerden akan reçinelerin içerisinde tutsak kalarak ölmesi ve bu reçinenin zamanla sertleşmesi ve fosilleşmesi sonucu, şeffaf bir yapı içerisinde çürümeden ve hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşmış böcek fosillerine sıklıkla rastlanmaktadır. Yine bu konuda bazı volkanik faaliyetler sonucu lavlar arasında sıkışmış fakat, vücut yapılarında herhangi bir bozulma olmadan günümüze kadar ulaşmış vücut fosilleri de bulunmaktadır. Çeşitli canlı kalıntılarının kayaçlar arasına sıkışması sonucunda bırakmış olduğu izler de fosil bilimciler tarafından fosil olarak nitelendirilmektedir. Bu tür fosillere de fosil bilimciler tarafından iz fosilleri denilmektedir. Fosil bilimcilerin sıklıkla fosil aram yöntemleri genel olarak belirli kayaçlar ve kayaç katmanlarıdır.
  ]]>
  10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar https://www.fosil.gen.tr/10-sinif-kimya-fosil-yakitlar.html Wed, 10 Apr 2019 15:30:49 +0000 10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar, Pek çok alanda kullanılan fosil yakıtlar endüstri başta olmak üzere evlerde ısınma amaçlı, arabaların ve motorlu taşıtların çalıştırılmasında, fabrikalarda kullanılmaktadır. Enerjiye 10 Sınıf Kimya Fosil Yakıtlar, Pek çok alanda kullanılan fosil yakıtlar endüstri başta olmak üzere evlerde ısınma amaçlı, arabaların ve motorlu taşıtların çalıştırılmasında, fabrikalarda kullanılmaktadır. Enerjiye dönüşen bu fosil yakıtlar hem yaşamın devam ettirilmesi hem de daha kolay bir yaşam sürebilmek adına çok önemlidir. Peki nedir bu fosil yakıtlar 

  Kömür, petrol, doğal gaz şeklindedir. Yer altında bulunan bu 10. sınıf kimya fosil yakıtlar şu şekilde ele alınabilir; 

  Kömür: 
  • Yer altında bulunur ve katı haldedir. 
  • Bitki ve hayvan kalıntılarının oksijensiz kalarak karbonun artması sonucunda uzun yıllarda oluşur. 
  • Toprak kazılarak maden ocakları dediğimiz işletim sistemi aracılığıyla çıkarılır. 
  • Isınma amacıyla kullanılan kömür parçalar halinde çıkarılır. 
  • Elektrik üretimi de elde edilir. 
  • Turbo, antrasit, linyit ve taş kömürü şeklinde kendi içinde türleri vardır. 
  Petrol
  • Bir başka fosil yakıt ise petroldür ve yerin altında sıvı halde bulunur. 
  • Özellikle araçlarda kullanılan petrol siyaha yakın oyu yeşil bir renge sahiptir. 
  • Yağlı bir yapısı olan petrolün oluşumuna baktığımızda ise deniz bulunan yerlerde denizdeki bitki kalıntılarının üzerinin zamanla taş ve kumla kaplanması sonucu milyonlarca yıl süren bir oluşumu vardır. 
  • İlk olarak Asurlular ve Sümerlerin petrol kullandığı da bilinmektedir. 
  Doğal Gaz
  • Yer kabuğunda bulunan yanıcı bir gazdır. 
  • Yer altında bulunan fosillerin milyonlarca yıl orada birikmesi sonucu oluşur. 
  • Doğal gaz diğerlerine kıyasla daha temiz olduğundan ısınma, ocaklara sıkça tercih edilir. Sonrasında kül, kalıntı bırakmaz ve doğaya çok fazla zarar vermez. 
  • Yanıcı özelliği olduğundan havayla karışmamasına dikkat edilir. 
  ]]>
  Fosil Enerji https://www.fosil.gen.tr/fosil-enerji.html Sat, 08 Dec 2018 18:14:02 +0000 Fosil enerji; aynı zamanda mineral yakıtlar olarak da tanımlanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve hidrokarbon içeren kömür gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Ölen canlı bazı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl çöz Fosil enerji; aynı zamanda mineral yakıtlar olarak da tanımlanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve hidrokarbon içeren kömür gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Ölen canlı bazı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl çözülmesi ile meydana gelmektedir. Fosil enerji endüstriyel bir alanda çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde, fosil enerjinin kullanılması ile açığa çıkan enerji bir türbine güç olarak iletilmektedir.

21. yüzyılda dünya çapında teknolojik gelişmeler sebebi ile fosil enerji ile elde edilen enerjiye çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle fosil enerji olan petrolden elde edilen benzin ve benzeri ürünlerin dünya çapında ve bölgesel olarak büyük çatışmalara sebep olmaktadır. Dünya çapında fosil enerji ihtiyacının artması ile çözüm arayışları içine girilmesi gerekir.

100 veya 150 yıl boyunca sürekli kullanılan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil enerjinin sebep olduğu çevresel etkileri yanında çok büyük stratejik bir önemede sahiptirler.

Fosil enerjinin çevresel etkileri nelerdir;

Günümüzde dünya enerji tüketimi bazı etkenler sebebi ile oldukça artmaktadır. Bu etkenler nelerdir;
 • Endüstriyel sanayideki gelişmeler,
 • Dünyadaki kaynakların verimli olarak kullanılmaması,
 • Toplumun enerji tasarrufu konusunda yeterli bilinçte olmaması,
 • Hızlı nüfus artışı en büyük etkenler arasındadır.
Fosil enerjinin tüketilmesi ile atmosfere bazı gazlar salınmaktadır. Bu gazlar sayesinde çevre kirliliğinin yanı sıra oluşturdukları sera etkisi sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, su kaynakları, tarım ve doğa açısından çok büyük tehditler oluşturmaktadır.

Fosil enerji aynı zamanda su kirliliğine neden olmaktadır. Bunun sebepleri arasında asit yağmurlarının sebep olduğu metal kirliliğidir. Asitli yağmurların topraktan erittiği zehirli ağır metallerin oranı giderek artmaktadır. Suların oksijeni azaldıkça, su içerisindeki yaşam sona erer ve pis kokulu gazlarla kendini belli etmektedir.

Kömür madeni yatakları, açık olarak çalıştırıldığında yüzeydeki tabakalar kaldırıldığı zaman toprakta tahribat meydana gelmektedir. Fosil enerjinin, kullanılması ve yakılması toprak kirliliğine neden olmaktadır. Kömürlerin yakılması sonucunda ortaya çıkan küllerin atılması ile çevrede büyük bir kirlilik meydana gelir. Tozların ve diğer gazların bacalardan atılması ile topraklar verimsizleşmektedir. Asit yağmurlarına bağlı olarak toprakta çoraklaşma olur, çoraklaşma ile toprak tamamen yararsız ve verimsiz hale gelir. 
]]>